arkiv

Uncategorized

Vår kunskap om djurs intelligens ökar stadigt och från att ha betraktats som helt instinktstyrda för inte så länge sedan har människan allt mer fått upp ögonen för många djurs imponerande förmåga att faktiskt tänka.

Den insikten måste få oss att vakna upp och fråga oss själva om vi verkligen får behandla djuren på de sätt som vi gör. Får vi till exempel ha djur på cirkus, får vi ha delfinarier och zoologiska trädgårdar och får vi ha försöksdjur? Det är frågor som vi måste ställa oss och vända och vrida på och kanske till och med försöka finna ett sätt för djuren att ge sina synpunkter på det här. Helt uppenbart kan man i dagsläget inte helt avfärda tanken på att vissa djur faktiskt skulle kunna svara på våra frågor om vi bara fann ett sätt att kommunicera med dem på DERAS villkor.

Frågan om intelligens är svår av det skälet att vi inte har en klar definition av vad intelligens verkligen är. Och då vi talar om djurs intelligens blir det än svårare. De har ju förmågor som skiljer sig från våra och en del kan vi inte ens förstå hur dessa förmågor fungerar.

Ett bra exempel på detta kan tas från en observation av en varg, som gjordes av ett team som höll på att filma varg i USA. Helt plötsligt filmar de något som är lika exceptionellt som oförklarligt. Vargflocken har följt och jagat en mindre grupp älgar i djupsnö och just när de ska till anfalla ett av de utmattade ungdjuren avbryter alfahannen attacken. Men han stannar inte upp. Han gör det inte för att han är trött. Han är tvärt om full av energi och ork, vilket han bevisar genom att plötsligt öka farten och springer förbi de förmodligen mycket förvånade älgarna. Och han springer riktigt fort.

När teamet kommer ifatt vargen har den sprungit flera kilometer. Den har stannat vid en gammal älgtjur. En försvagad och döende älgtjur. Där står vargen medan tjuren dör och resten av flocken anländer. När tjuren har dött av sig själv inleder de kalaset. Hur kunde vargen veta att denna tjur var döende när det rörde sig om ett sådant avstånd dem emellan?

Det är mycket vi inte vet om djurs förmågor och vad intelligens egentligen är. Men en sak måste vi vara överens om. Det är att när vilda djur ber människan om hjälp, då har de tänkt till på ett intelligent sätt. Och nu finns det ett sådant exempel som är filmat. Det handlar om en delfin som vill bli av med en fiskelina och kommer till dykare för att de ska befria den.Se filmen och tänk sedan vad DU kan göra för att stoppa tjurfäktning, plågsamma djurtransporter och industriell djuruppfödning där man sätter vinstintresset framför djurens välbefinnande.

Halvvägs in i nästa video, efter att vi har fått se keans lekfulla förstörelselusta, får vi se exempel på en fågels förmåga att lösa problem. Därefter visas experiment som teamet utsätter fåglarna för och de löser problemet med en intelligens som knappast kan ifrågasättas. Notera att det rör sig om helt vilda och otränade fåglar.

I slutet på filmen visas hur man har löst problemet med att hålla kea i bur utan att den ska bli uttråkad, vilket lätt drabbar intelligenta djur.

Filmen är intressant och också mycket underhållande.

Intelligensen har utvecklats successivt under evolutionens gång och ju högre utvecklade djuren är dess högre intelligens har de. Så brukar vi se på det. Men det är helt fel. Högt utvecklade är alla djur i så måtto att de är optimalt anpassade till sin miljö. Arter utvecklas när det krävs förändring och utvecklingen sker parallellt på varje gren av livets träd. Väl utvecklade är alltså arter som är väl anpassade oavsett hur primitiva de än kan tyckas. Det gäller till och med maneter, som inte har behövt förändras på flera hundra miljoner år och nu tenderar att ta över i de utfiskade haven. De har många förmågor, men intelligenta är de förvisso inte. De saknar hjärna.

Hjärna och intelligens har däremot bläckfiskar, vilket bevisar att intelligens har uppstått två gånger i livets historia, två parallella utvecklingslinjer som är totalt olika, men med samma lyckade resultat. Se denna makalösa video!

Älska och respektera djuren! De behöver kärlek därför att de har intelligens!

De ska inte utnyttjas!