arkiv

Sjukdom

Vilka är symptomen?

”Kronisk Borrelia är en accepterad diagnos i övriga Europa och delar avUSA och behandlas framgångsrikt. Farorna med sjukdomen är verkliga. Invaliditet och död. Men det mörkas i Sverige. Liksom faktumet att den överförs från moder till foster via placenta och bröstmjölk och med största sannolikhet också är sexuellt överförbar. Vissa forskare menar att Borrelia är skyldig till vågen av Autism och ADHD, andra menar att MS, ME och FIBROMYALGI egentligen är Borrelia.”

Läs mera!