arkiv

Psykologi

Plastiskt minne

 

Under en längre tid har det blivit allt mer uppenbart att vårt minne inte bara är obeständigt. Att vi alltså glömmer saker och ting, utan att minnet också är så plastiskt att vi kan tro att vi minns något som aldrig har hänt.

Våra minnen påverkas av både vad vi tror, vad vi vill tro, vad vi förväntar oss och av vad andra säger om vad som har hänt.

Ett citat ur artikeln:
”Hon visade att man faktiskt kan plantera minnen, och fick ungefär 25 procent av deltagarna i en studie att tro att de hade tappat bort sig i ett varuhus som små. Senare studier har fått ännu fler att tro att de som barn varit nära att drunkna eller attackerats av ett ilsket djur, trots att detta aldrig hade hänt.”

Vittnespsykologer är numera i allmänhet väl förtrogna med fenomenet. Tyvärr har kunskapen inte fått något större genomslag ännu inom rättsväsendet, vilket fortfarande sätter stor tilltro till vittnen.

”Många färdigheter vi använder till vardags, som att knäppa en skjorta eller spela ett instrument, består av sekvenser av enskilda rörelser som måste utföras i rätt ordning. Man vet sedan tidigare att det finns två inlärningssystem för att lära sig sådana rörelsemönster. Med det implicita systemet lär vi oss utan att vara medvetna om vad som pågår och utan att vi avsiktligt tränar, exempelvis när vi bara upprepar en rörelse. Det explicita systemet, däremot, används när vi tränar avsiktligt och är medvetna om vad vi lär oss.”

Omedveten inlärning.jpg

Läs mer!

Och lite om forskningen på Lunds univeristet.