arkiv

Geologi

När Afrika och Europa stötte samman för 6 miljoner år sedan stängdes sundet vid Gibraltar av. Medelhavet dunstade bort på endast 2000 år och blev till en saltöken. Detta salt ligger nu under lager av sediment och utvinns genom tunnelbrytning vid Sicilien. Man har även skapat ett kapell i saltlagret.