arkiv

Atmosfären

Det finns olika typer av fallvindar och en sort av sådana är de så kallade katabatiska fallvindarna. De uppkommer när kall luft över en glaciär eller en bergskedja strömmar ner över lägre liggande områden.

Katabatiska vindar 1

I Antarktis förekommer det särskilt på våren då havet värmer luften ovanför, vilket får luften att stiga. Denna luft måste då ersättas av ny luft och den luften kan endast komma ifrån land där isen täcker marken och denna luft kan vara extremt kall.

Katabatiska vindar 3

Den vind som alstras på detta sätt kan nå orkanstyrka, vilket tillsammans med temperaturen gör den extremt farlig. Avkylningseffekten blir enorm. Ändå är det detta som pingvinerna måste stå ut med och överleva, vilket visar hur anpassningsbar naturen faktiskt är.

Katabatiska vindar 2

En piteraq är inuitiska för en katabatisk vind som uppkommer under kalla vindstilla nätter över den Grönländska inlandsisen. Den kalla luftmassan dras av gravitationen ned och utför sluttningar, men just genom raviner och klyftor tvingas luften samman och vindstyrkan ökar då och kan accelerera upp till dubbla orkanstyrkan, vilket innebär vindar på upp mot mer än 60 m/s. Orkan är en vindstyrka på minst 32,7 m/s.

En annan känd och beryktad katabatisk vind är boran. Den förekommer vid Adriatiska havet och i Turkiet,Grekland, Balkan och Ryssland.

Om fallvindar kan du läsa på SMHI:s hemsida.

Om piteraq kan du läsa på Illustrerad vetenskap.

Om vindens avkylningseffekt kan du läsa på Wikipedia.

Om boran skriver Wikipedia och om boran vid adriatiska havet kan du läsa på MittResVader

Läs också om Extrem vädersituation på Vetenskapsbloggen.

Temperaturflukuering

De mest dramatiska variation av temperatur som man känner till inträffade 22 januari 1943 i Spearfish, South Dakota. Runt halv åtta den morgonen steg temperaturen från -20 °C till +7 °C, påendast två minuter!

En och en halv timme senare sjönk temperaturen igen till -20 °C. Men bara en timme senare återvände temperaturen åter igen till +7 °C. Orsaken till detta dramatiska väder var att gränsen mellan kall luft från Kanada och varm luft från Stilla havet vandrade upp och ner längs en bergssida bredvid staden.

Bilden visar ett temperaturdiagram från den dagen.

Temperaturdiagram

Se mer fantastiska ting på facebook.

Läs även om katabatiska vindar på Vetenskapsbloggen.

På senare år har allt oftare setts stora ismassor frigöras från Antarktis.

Har det ökat, eller har vi bara bättre kontroll på vad som sker idag?

Svaret är att det har ökat, men är det en del av en cyklisk process, eller är det frågan om ett skenande förlopp?

Faktum är att vi ännu så länge har för lite information för att kunna säga något alldeles säkert om den saken. Därför kan de som har intressen i branscher som påverkar den globala miljön hävda att det är helt naturligt och utan samband med uppvärmningen. Även den kan bero på helt normala klimatsvängningar, enligt dessa intressegrupper.

Av samma skäl, kunskapsbrist, kan motsatsen också sägas, att detta är resultatet av människans påverkan på det globala klimatet som nu blir varmare.

Sex saker är ställda utom varje tvivel.

1. Koldioxidhalterna i atmosfären är stadigt på väg uppåt.

2. Koldioxid är en växthusgas.

3. Växthusgaser värmer planeten.

4. Vårt klimat blir varmare.

5. Värme-ökningen går snabbast i polartrakterna.

6. Isarna smälter just nu fortare än förr och i accelererande takt.

Frågan är om vi kan dra slutsatser av dessa otvivelaktiga fakta, alltså misstänka att mänskligheten värmer planeten. Eller ska vi sätta tilltro till de kapitalstarka intressen som hävdar att det bara är fråga om normala klimatförändringar?